دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-118 (بهار و تابستان) 
ارزیابی واکنش لاین‏ های موتانت برنج (Oryza sativa L.) به تنش شوری در مرحلۀ گیاهچه‏ ای

صفحه 23-30

زهرا مجیدی؛ غلامعلی رنجبر؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ نادعلی باقری


ارزیابی پایداری عملکرد ژنوتیپ‏ های جو با استفاده از روش GGE biplot

صفحه 47-58

سحر صیاد؛ منوچهر خدارحمی؛ حمیدرضا نیکخواه؛ بهزاد سرخی‏له لو؛ حمید تجلی؛ منوچهر طاهری؛ فضل‌اله حسنی؛ مجید طاهریان؛ مهرداد محلوجی


برآورد ترکیب‏ پذیری و هتروزیس در توده‏ های خربزه و طالبی ایرانی از طریق تلاقی دای‏ آلل

صفحه 75-89

محمود رقامی؛ محمدرضا حسندخت؛ ذبیح الله زمانی؛ محمد رضا فتاحی مقدم؛ عبدالکریم کاشی


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان
مهر 1393، صفحه 119-260
بهار و تابستان
خرداد 1393، صفحه 1-118