کلیدواژه‌ها = تجزیه علیت
ارزیابی لاین های خالص نوترکیب گندم نان از نظر برخی صفات زراعی و مورفولوژیکی

دوره 3، شماره 2، آذر 1394، صفحه 137-150

مهدی تقی‌زادگان؛ مجید نوروزی؛ سعید اهری زاد


همبستگی بین صفات و تجزیه علیت عملکرد در گوجه فرنگی

دوره 3، شماره 2، آذر 1394، صفحه 163-176

مشهید هناره؛ آتیلا دورسون؛ بابک عبدالهی مندولکانی