کلیدواژه‌ها = تجزیه علیت
تعداد مقالات: 4
2. تجزیه‌وتحلیل‌های آماری چندمتغیره صفات وابسته به عملکرد دانه در ارقام کلزای بهاره

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-103

محمد مرادی؛ مهدی سلطانیحویزه


3. ارزیابی لاین های خالص نوترکیب گندم نان از نظر برخی صفات زراعی و مورفولوژیکی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 137-150

مهدی تقی‌زادگان؛ مجید نوروزی؛ سعید اهری زاد


4. همبستگی بین صفات و تجزیه علیت عملکرد در گوجه فرنگی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 163-176

مشهید هناره؛ آتیلا دورسون؛ بابک عبدالهی مندولکانی