کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی
تعداد مقالات: 5
1. تعیین دُز مناسب و بررسی تأثیر پرتوگاما بر صفات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه Arnica chamissonis ssp. Foliosa

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 215-226

مژده اسدی؛ جواد هادیان؛ بهنام ناصریان؛ قاسم کریم زاده


2. بررسی تنوع ژنتیکی توده‏ های بومی کدوی شمال غرب ایران از نظر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 107-123

داود مردان زاده؛ بهمن زاهدی؛ رضا درویش زاده


3. مطالعۀ تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گندم با استفاده از نشانگرهای RAPD

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 129-138

علی رضا پورمحمد؛ مجید شکرپور؛ عزت اله اسفندیاری


4. مطالعۀ ژنتیکی دو گونۀ وحشی زعفران با استفاده از صفات مورفولوژی و نشانگر مولکولی RAPD

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 105-118

بیتا خوانساری نژاد؛ محمدرضا حسندخت؛ وحیده ناظری


5. ارزیابی تحمل شوری در ارقام مختلف گندم و ارتباط آن با نشانگرهای مولکولی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 161-174

امید سفالیان‌؛ رامین سلمانی صمدی‌؛ علی اصغری‌؛ مجید شکرپور‌؛ محمد صدقی‌؛ بهنام فیروزی‌؛ فاطمه احمدپور