کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه
ارزیابی تحمل خشکی هیبرید بین‌گونه‌ای و چند ژنوتیپ‌ گلرنگ با استفاده از شاخص‌های مقاومت به خشکی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 167-181

ساره قاسمی؛ محمدرضا سبزعلیان؛ محمد حسین اهتمام؛ قدرت اله سعیدی


ارزیابی لاین های خالص نوترکیب گندم نان از نظر برخی صفات زراعی و مورفولوژیکی

دوره 3، شماره 2، آذر 1394، صفحه 137-150

مهدی تقی‌زادگان؛ مجید نوروزی؛ سعید اهری زاد


بررسی تحمل به تنش خشکی آخر فصل در ژنوتیپ‏ های امیدبخش جو با استفاده از شاخص‏ های حساسیت و تحمل به تنش

دوره 3، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 39-55

زهراسادات طاهری پورفرد؛ علی ایزدی دربندی؛ حبیب اله قزوینی؛ محسن ابراهیمی؛ سید محمد مهدی مرتضویان


مقایسه عملکرد و سایر صفات زراعی در ژنوتیپ های گندم دوروم در منطقۀ اصفهان

دوره 3، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 69-77

سمیرا آقایی؛ عنایت‏ اله توحیدی ‏نژاد؛ مهدی نصراصفهانی