نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. اثر نوع تنظیم‌کننده رشد گیاهی و نوع ریزنمونه بر باززایی مستقیم درون‌شیشه‌ای گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-140

بهمن حسینی؛ الهام مرادی پور؛ علیرضا پیرزاد؛ جعفر امیری؛ مهسا امین نژاد


2. بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر باززایی مستقیم شاخساره بذرالبنج مشبک

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 151-162

بهمن حسینی؛ مهسا امین نژاد