نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. غربالگری تحمل به سرمای زمستانه 22 رقم تاک در استان ‌کردستان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 177-190

روح اله کریمی؛ احمد ارشادی؛ فرهاد کرمی


2. غربال ارقام توت فرنگی متحمل به سرمای زمستانه براساس برخی شاخص های فیزیولوژیکی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 215-228

فرهاد کرمی؛ منصور غلامی؛ احمد ارشادی؛ عادل سی و سه مرده