نویسنده = بابائیان جلودار، نادعلی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی واکنش لاین‏ های موتانت برنج (Oryza sativa L.) به تنش شوری در مرحلۀ گیاهچه‏ ای

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 23-30

زهرا مجیدی؛ غلامعلی رنجبر؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ نادعلی باقری