کلیدواژه‌ها = تجزیۀ خوشه‌ای
تعداد مقالات: 2
1. تجزیه‌وتحلیل‌های آماری چندمتغیره صفات وابسته به عملکرد دانه در ارقام کلزای بهاره

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-103

محمد مرادی؛ مهدی سلطانیحویزه


2. بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از ژنوتیپ‌های نر و مادۀ پسته (Pistacia vera L.) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 23-32

محبوبه حاجی زاده حسین آبادی؛ حمیدرضا کریمی؛ حسین دشتی؛ محمد حسین شمشیری؛ علی تاج آبادی پور