کلیدواژه‌ها = تجزیۀ علیت
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از تجزیه‏ های چندمتغیره در مطالعۀ صفات زراعی و مورفولوژیک جمعیت‏ های اسپرس (Onobrychis viciifolia Scop)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 153-169

عبدالله حسن زاده قورت تپه؛ حسین عباسی هولاسو؛ محمد رضا عباسی


2. بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات در برخی ژنوتیپ‏ های کلزا با استفاده از روش‏ های آماری چندمتغیره در دو شرایط رطوبتی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-45

مهدی کاکایی؛ علیرضا زبرجدی؛ علی مصطفایی؛ عباس رضایی زاد