نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. برآورد ترکیب‌پذیری و عمل ژن در برخی صفات زراعی لاین های آفتابگردان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 201-213

عباس رضایی زاد؛ پرستو عدالتی؛ علی اطمینان