نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. دزیابی و امکان‌سنجی اصلاح زنبق ایرانی با استفاده از پرتو گاما

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 75-89

سمیه جزقاسمی؛ ولی ربیعی


2. ارزیابی میزان هتروزیس و گروه‌بندی هیبریدهای جدید زنبق آلمانی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 105-124

محمدحسین عظیمی؛ سمیه جزقاسمی؛ بهزاد ادریسی