نویسنده = ������������ ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. غربالگری تحمل به سرمای زمستانه 22 رقم تاک در استان ‌کردستان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 177-190

روح اله کریمی؛ احمد ارشادی؛ فرهاد کرمی