نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. کپسوله کردن نوک شاخه‌ها در دو هیبرید ایرانی آفتابگردان و مقایسه تبدیل و رشد بذرهای مصنوعی حاصل روی بستره‌های مختلف

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-59

سهیلا مرادی؛ محمدرضا عظیمی؛ سعید پورداد؛ فریبرز حبیبی