نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. مکان‌یابی ژن‌های کنترل‌کننده صفات زراعی در جو

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 227-238

عاطفه کاویانی چراتی؛ حسین صبوری؛ حسین علی فلاحی؛ عیسی جرجانی