نویسنده = ������������ ��������
مکان‌یابی ژن‌های کنترل‌کننده صفات زراعی در جو

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 227-238

عاطفه کاویانی چراتی؛ حسین صبوری؛ حسین علی فلاحی؛ عیسی جرجانی