نویسنده = �������� �������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ژنتیکی چهار رقم زیتون از طریق نشانگرهای ریخت شناختی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 201-214

مهناز نظامیوند چگینی؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ محمد رمضانی ملک رودی؛ محمد محسن زاده گلفزانی