نویسنده = ��������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی خصوصیات ریخت‏شناختی در جمعیت‏های مختلف آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) گونة بومی ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 145-160

مهدی بیگدلو؛ وحیده ناظری‌؛ جواد هادیان