نویسنده = �������������� �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. همبستگی بین صفات و تجزیه علیت عملکرد در گوجه فرنگی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 163-176

مشهید هناره؛ آتیلا دورسون؛ بابک عبدالهی مندولکانی