نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعة وراثت صفات زراعی در آفتابگردان با استفاده از روش تلاقی لاین در تستر‌

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 131-144

مژگان تبریزی‌وند طاهری؛ سیامک علوی کیا؛ محمد مقدم واحد؛ سعید اهری‌زاد؛ مهدی غفاری