نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. اثر نوع تنظیم‌کننده رشد گیاهی و نوع ریزنمونه بر باززایی مستقیم درون‌شیشه‌ای گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-140

بهمن حسینی؛ الهام مرادی پور؛ علیرضا پیرزاد؛ جعفر امیری؛ مهسا امین نژاد