نویسنده = ���������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ژنتیکی توده‏ های بومی کدوی شمال غرب ایران از نظر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 107-123

داود مردان زاده؛ بهمن زاهدی؛ رضا درویش زاده