نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. پدیدة تفکیک متجاوز (Transgressive Segregation) در به‏نژادی گیاهان زراعی‌

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 175-185

مسلم بهمن کار؛ سید احمد سادات نوری؛ محمد مهدی مرتضویان