نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین دُز مناسب و بررسی تأثیر پرتوگاما بر صفات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه Arnica chamissonis ssp. Foliosa

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 215-226

مژده اسدی؛ جواد هادیان؛ بهنام ناصریان؛ قاسم کریم زاده