نویسنده = ���������������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه ارتباط برای شاخص‌های تحمل به خشکی در گندم نان با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 183-199

آنیتا یاقوتی پور؛ عزت اله فرشادفر؛ محسن سعیدی