نویسنده = ������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ساکارز و پیش‌تیمار فراصوت بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و میزان فنل کل سوسن چلچراغ در شرایط درون‌شیشه‌ای

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 141-152

زهرا عظیم زاده؛ مهدی محب الدینی؛ اسماعیل چمنی