نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. برآورد ترکیب‏ پذیری و هتروزیس در توده‏ های خربزه و طالبی ایرانی از طریق تلاقی دای‏ آلل

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 75-89

محمود رقامی؛ محمدرضا حسندخت؛ ذبیح الله زمانی؛ محمد رضا فتاحی مقدم؛ عبدالکریم کاشی


2. مطالعۀ ژنتیکی دو گونۀ وحشی زعفران با استفاده از صفات مورفولوژی و نشانگر مولکولی RAPD

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 105-118

بیتا خوانساری نژاد؛ محمدرضا حسندخت؛ وحیده ناظری