نویسنده = ���� �� ���� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. غربال ارقام توت فرنگی متحمل به سرمای زمستانه براساس برخی شاخص های فیزیولوژیکی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 215-228

فرهاد کرمی؛ منصور غلامی؛ احمد ارشادی؛ عادل سی و سه مرده