نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی میزان هتروزیس و گروه‌بندی هیبریدهای جدید زنبق آلمانی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 105-124

محمدحسین عظیمی؛ سمیه جزقاسمی؛ بهزاد ادریسی