نویسنده = ���������� �������� ��������
برآورد ترکیب‌پذیری و عمل ژن در برخی صفات زراعی لاین های آفتابگردان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 201-213

عباس رضایی زاد؛ پرستو عدالتی؛ علی اطمینان