نویسنده = ������������ ������ ������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی میوه 14 ژنوتیپ زغال اخته

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 229-242

زهرا هادی؛ علیرضا قنبری


2. تعیین آلل‌های S خودناسازگاری و روابط بین آنها در نتاج F1 حاصل از تلاقی دو رقم فندق (Corylus avellana L.)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 95-105

علی رضا قنبری؛ علی رضا طلایی؛ جووانی می