نویسنده = �������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. القای درون‌شیشه‌ای پلی پلوییدی با استفاده از کلشی‌سین در بنت‌القنسول

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 35-47

ژیلا مهر ثمرین؛ مریم نوروزی؛ مصطفی عرب؛ شیرین دیانتی دیلمی؛ سینا خلیلی


2. بررسی اثر تنش ‏های سرمایی، گرمایی و شیمیایی در القای آندروژنز در گیاه زینتی لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-12

محمد مهدی فخرائی؛ مصطفی عرب؛ مهران عنایتی شریعت پناهی